It’s 2035. The inititators of ‘The Greenland Project’ sold shares to people who, by buying shares, also became owners of a piece of land in Greenland. All participants long for a new start. An impending disaster (so the shareholders are told…)  makes them leave in a hurry.

They embark on a cargoship that will bring them to Greenland. Upon leaving the harbor the ship bumps against the quay and gets damaged, and when the engine of the ship breaks down during a storm, the captain lowers the anchor and people are stuck in the hold of the ship.

Not knowing how big the threat is, not knowing how long they’ll have to stay in the hold, they start to live in uncertainty. Central duo (amongst 18 other characters that each respond differently to the situation) is Alice and Gus, happily married when they embark. They both react differently on the imprisonment on the cargo ship: Gus develops conspiracy theories, while Alice wants space to think, time to not have to decide immediately on what is true, or what is right to do.

When they finally reach Greenland, Alice needs to make a choice: can she stay married to her husband who changed so much during the journey? Can she start over and live her dream?

Het is 2035. De initiatiefnemers van ‘The Greenland Project’ verkochten aandelen aan mensen die door het kopen van aandelen ook eigenaar werden van een stuk grond in Groenland. Alle deelnemers verlangen naar een nieuwe start. Een dreigende ramp (zo wordt de aandeelhouders verteld…) zorgt ervoor dat ze haastig vertrekken.

Ze gaan aan boord van een vrachtschip dat hen naar Groenland zal brengen. Bij het verlaten van de haven stoot het schip tegen de kade en raakt beschadigd, en als de motor van het schip uitvalt tijdens een storm, laat de kapitein het anker zakken en komen mensen vast te zitten in het ruim van het schip.

Niet wetende hoe groot de dreiging is, niet wetend hoe lang ze in het ruim moeten blijven, beginnen ze in onzekerheid te leven. Centraal duo (onder 18 andere personages die elk anders reageren op de situatie) is Alice en Gus, gelukkig getrouwd wanneer ze aan boord gaan. Ze reageren allebei verschillend op de gevangenschap op het vrachtschip: Gus ontwikkelt complottheorieën, terwijl Alice ruimte wil om na te denken, tijd om niet meteen te hoeven beslissen wat waar is, of wat juist is om te doen.

Als ze eindelijk Groenland bereiken, moet Alice een keuze maken: kan ze getrouwd blijven met haar man die tijdens de reis zo veranderd is? Kan ze opnieuw beginnen en haar droom waarmaken?

Geen evenementen gevonden!
Rechtermenu pictogram