The New Continent - 2022

It’s 2035. The inititators of ‘The Greenland Project’ sold shares to people who, by buying shares, also became owners of a piece of land in Greenland. All participants long for a new start. An impending disaster (so the shareholders are told…)  makes them leave in a hurry. They embark on a cargoship that will bring them to Greenland. Upon leaving the harbor the ship bumps against the quay and gets damaged, and when the engine of the ship breaks down during a storm, the captain lowers the anchor and people are stuck in the hold of the ship. Not knowing how big the threat is, not knowing how long they’ll have to stay in the hold, they start to live in uncertainty. Central duo (amongst 18 other characters that each respond differently to the situation) is Alice and Gus, happily married when they embark. They both react differently on the imprisonment on the cargo ship: Gus develops conspiracy theories, while Alice wants space to think, time to not have to decide immediately on what is true, or what is right to do. When they finally reach Greenland, Alice needs to make a choice: can she stay married to her husband who changed so much during the journey? Can she start over and live her dream?

Het is 2035. De initiatiefnemers van ‘The Greenland Project’ verkochten aandelen aan mensen die door het kopen van aandelen ook eigenaar werden van een stuk grond in Groenland. Alle deelnemers verlangen naar een nieuwe start. Een dreigende ramp (zo wordt de aandeelhouders verteld…) zorgt ervoor dat ze haastig vertrekken. Ze gaan aan boord van een vrachtschip dat hen naar Groenland zal brengen. Bij het verlaten van de haven stoot het schip tegen de kade en raakt beschadigd, en als de motor van het schip uitvalt tijdens een storm, laat de kapitein het anker zakken en komen mensen vast te zitten in het ruim van het schip. Niet wetende hoe groot de dreiging is, niet wetend hoe lang ze in het ruim moeten blijven, beginnen ze in onzekerheid te leven. Centraal duo (onder 18 andere personages die elk anders reageren op de situatie) is Alice en Gus, gelukkig getrouwd wanneer ze aan boord gaan. Ze reageren allebei verschillend op de gevangenschap op het vrachtschip: Gus ontwikkelt complottheorieën, terwijl Alice ruimte wil om na te denken, tijd om niet meteen te hoeven beslissen wat waar is, of wat juist is om te doen. Als ze eindelijk Groenland bereiken, moet Alice een keuze maken: kan ze getrouwd blijven met haar man die tijdens de reis zo veranderd is? Kan ze opnieuw beginnen en haar droom waarmaken?

(De)Humanize - 2019

From Gilgamesj to Odysseus and Achilles, human history is filled with stories about the longing to be immortal. We want to be in control of who we are, what we are, and how we improve ourselves. Today, science makes it possible to eliminate weaknesses, diminish aging, and improve mental and physical capabilities.

‘(De)Humanize’ told the story of people who are surrounded by possibilities but feel unable to choose. Are we waiting for the moment that the possibility to choose becomes a thing of the past? 

Van Gilgamesj tot Odysseus en Achilles: de geschiedenis is gevuld met verhalen over het verlangen naar onsterfelijkheid. We willen controle houden over wie we zijn, wat we zijn, en hoe we onszelf kunnen verbeteren. Wetenschap maakt het mogelijk dat we zwakheden elimineren, dat we steeds ouder worden, en dat we onze mentale en fysieke capaciteiten kunnen verbeteren.

‘(De)Humanize’ vertelde het verhaal van mensen die omgeven zijn door die mogelijkheden, maar niet in staat zijn om te kiezen. Wachten we op het moment dat de mogelijkheid om te kiezen in het verleden ligt?

Outsiders - 2018

A group of people locked up behind fences. Against their will. They are waiting. When the opportunity arises to leave, the question arises whether they can go back to what and who they left behind. Whether they want to go back, now that they have each other. And then, suddenly, there is that new person, a stranger….

Wat do we want to remember? What do we want to forget? Which stories need to be told and which ones are best kept to ourselves? Freedom is almost tangible when you’re longing for it. But when you are free: does it evaporates into a matter of course?

Een groep mensen zit opgesloten in een ruimte. Tegen hun wil. Ze wachten. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om te vertrekken, rijst de vraag of ze nog terug kunnen naar wat en wie ze hebben achtergelaten. Of ze nog terug willen, nu ze elkaar hebben. En dan is er opeens die nieuwe, die vreemde. Wat willen we herinneren? Wat willen we vergeten? Welke verhalen moet je vertellen en welke kun je beter voor je houden? Vrijheid is bijna tastbaar wanneer je ernaar verlangt. 
Maar als je het hebt: verdampt het dan naar vanzelfsprekendheid?

OUTSIDERS was het eerste theaterproject van dit collectief, gemaakt vanuit verhalen en ervaringen van de spelers zelf, over thema’s als herdenken en vrijheid. Een uniek script geschreven door Geert Niland opgebouwd uit persoonlijke verhalen van leden van de cast.

Right Menu Icon