(De)Humanize - 2019

From Gilgamesj to Odysseus and Achilles, human history is filled with stories about the longing to be immortal. We want to be in control of who we are, what we are, and how we improve ourselves. Today, science makes it possible to eliminate weaknesses, diminish aging, and improve mental and physical capabilities.

‘(De)Humanize’ told the story of people who are surrounded by possibilities but feel unable to choose. Are we waiting for the moment that the possibility to choose becomes a thing of the past? 

Van Gilgamesj tot Odysseus en Achilles: de geschiedenis is gevuld met verhalen over het verlangen naar onsterfelijkheid. We willen controle houden over wie we zijn, wat we zijn, en hoe we onszelf kunnen verbeteren. Wetenschap maakt het mogelijk dat we zwakheden elimineren, dat we steeds ouder worden, en dat we onze mentale en fysieke capaciteiten kunnen verbeteren.

‘(De)Humanize’ vertelde het verhaal van mensen die omgeven zijn door die mogelijkheden, maar niet in staat zijn om te kiezen. Wachten we op het moment dat de mogelijkheid om te kiezen in het verleden ligt?

Outsiders - 2018

A group of people locked up behind fences. Against their will. They are waiting. When the opportunity arises to leave, the question arises whether they can go back to what and who they left behind. Whether they want to go back, now that they have each other. And then, suddenly, there is that new person, a stranger….

Wat do we want to remember? What do we want to forget? Which stories need to be told and which ones are best kept to ourselves? Freedom is almost tangible when you’re longing for it. But when you are free: does it evaporates into a matter of course?

Een groep mensen zit opgesloten in een ruimte. Tegen hun wil. Ze wachten. Wanneer de mogelijkheid zich voordoet om te vertrekken, rijst de vraag of ze nog terug kunnen naar wat en wie ze hebben achtergelaten. Of ze nog terug willen, nu ze elkaar hebben. En dan is er opeens die nieuwe, die vreemde. Wat willen we herinneren? Wat willen we vergeten? Welke verhalen moet je vertellen en welke kun je beter voor je houden? Vrijheid is bijna tastbaar wanneer je ernaar verlangt. 
Maar als je het hebt: verdampt het dan naar vanzelfsprekendheid?

OUTSIDERS was het eerste theaterproject van dit collectief, gemaakt vanuit verhalen en ervaringen van de spelers zelf, over thema’s als herdenken en vrijheid. Een uniek script geschreven door Geert Niland opgebouwd uit persoonlijke verhalen van leden van de cast.

Rechtermenu pictogram